naše ČINNOST

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

S námi nezabloudíte!

tabulka
ZNAČEK
 
email:
ZNAKOM@ZNAKOM.CZ

tel.: 548 226 375
tel.: 602 332 710

HAVÁRIE NONSTOP

tel.: +420  602 718 310

KONTAKTY

ZNAKOM s.r.o.

Rybníček 12

602 00 Brno

e-mail:  znakom@znakom.cz

tel.: +420  548 226 375

fax: +420  548 226 375

MAPA

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 4, 615 00 BRNO
Brno, Česká republika

IČ: 262 64 641
DIČ: CZ 262 64 641

Tel.+fax: 548 226 375
e-mail: znakom@znakom.cz

 

Nová adresa:
Rybníček 12, 602 00 Brno.

Cestu k nám najdete zde:
NOVÁ MAPA

KDYŽ SI POTŘEBUJI VYŘÍDIT…
       … CO ZNAKOM VYŘÍDÍ ZA VÁS …

PŘECHODNOU ÚPRAVU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU, AUTOJEŘÁBU, PŘEKOP SILNICE, PROTLAK VE VOZOVCE, ÚPLNÁ UZAVÍRKA VOZOVKY, UMÍSTĚNÍ RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY aj.

přechodná úprava dopravního značení

Pro přechodnou úpravu dopravního značení zhotovíme projektovou dokumentaci a následně zajistíme odsouhlasení Policie ČR, případně jsme schopni zajistit Stanovení Magistrátu města Brna, Brněnské Komunikace a.s., městskou část nebo Dopravní podnik města Brna apod. Postup při vyřizování projektové dokumentace a potřebné souhlasy úřadů jsou dány každou jednotlivou zakázkou a jejím rozsahem. Následnou realizaci přechodného dopravního značení pro Vás rádi zajistíme po vyřízení všech povolení projektové dokumentace a obdržení objednávky ze strany zákazníka.

 

 

TRVALOU ÚPRAVU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ, TRVALÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ.

trvalá úprava dopravního značení

Pro trvalou úpravu dopravního značení zhotovíme projektovou dokumentaci a následně zajistíme odsouhlasení Policie ČR, tímto způsobem zajistíme orientační a naváděcí systémy, označení parkovišť, rekonstruovaných a nově vybudovaných komunikací, cyklostezky, vodorovné značení barvou nebo plastem, označení vjezdu, symboly invalidů, hmatné pásy pro nevidomé, zhotovení přejezdových prahů apod.

 

 

 

POZOR! NOVÁ ADRESA PROVOZOVNY:
RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO.