naše ČINNOST

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

S námi nezabloudíte!

tabulka
ZNAČEK
 
email:
ZNAKOM@ZNAKOM.CZ

tel.: 548 226 375
tel.: 602 332 710

HAVÁRIE NONSTOP

tel.: +420  602 718 310

KONTAKTY

ZNAKOM s.r.o.

Rybníček 12

602 00 Brno

e-mail:  znakom@znakom.cz

tel.: +420  548 226 375

fax: +420  548 226 375

MAPA

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 4, 615 00 BRNO
Brno, Česká republika

IČ: 262 64 641
DIČ: CZ 262 64 641

Tel.+fax: 548 226 375
e-mail: znakom@znakom.cz

 


Nová adresa:
Rybníček 12, 602 00 Brno.

Cestu k nám najdete zde:
NOVÁ MAPA

VÝSTRAŽNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A1a
Zatáčka vpravo
A1b
Zatáčka vlevo
A2a
Dvojitá zatáčka první vpravo
A2b
Dvojitá zatáčka první vlevo
A3
Křižovatka
A4
Pozor, kruhový
objezd
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A5a
Nebezpečné klesání
A5b
Nebezpečné stoupání
A6a
Zúžená vozovka
(z obou stran)
A6b
Zúžená vozovka
(z jedné strany)
A6b
A7a
Nerovnost vozovky
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A7b
Zpomalovací práh
A8
Nebezpečí smyku
A9
Provoz v obou
směrech
A10
Světelné signály
A11
Pozor, přechod
pro chodce
A12
Děti
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A13
Zvířata
A14
Zvěř
A15
Práce
A16
Boční vítr
A17
Odlétávající štěrk
A18
Padající kamení
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A19
Cyklisté
A20
Letadla
A21
Pozor, tunel
A22
Jiné nebezpečí
A23
Kolona
A24
Náledí
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A25
Tramvaj
A26
Mlha
A27
Nehoda
A28
Nebezpečná
krajnice
A29
Železniční přejezd
se závorami
A30
Železniční přejezd
bez závor
A1A A1B A2A A2B A3 A4
A31a
Návěstní deska
(240m)
A31b
Návěstní deska
(160m)
A31c
Návěstní deska
(80m)
A31a
Návěstní deska
(240m)
A31b
Návěstní deska
(160m)
A31c
Návěstní deska
(80m)
A1A A1B
A32a
Výstražný kříž pro
železniční přejezd
jednokolejný
A32b
Výstražný kříž pro
železniční přejezd
jednokolejný
         
ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
P1
Křižovatka s vedlejší
pozemní komunikací
P2
Hlavní pozemní
komunikace
P3
Konec hlavní pozemní
komunikace
P4
Dej přednost v jízdě!
P6
Stůj, dej přednost vjízdě!
P7
Přednost
protijedoucích vozidel
A1A
P8
Přednost před
protijedoucími
vozidly
         
ZÁKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
B1
Zákaz vjezdu všech vozidel
(v obou směrech)
B2
Zákaz vjezdu všech vozidel
B3a
Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel s vyjímkou motocyklu
bez postraního vozíku
B3b
Zákaz vjezdu
osobních automobilů
B4
Zákaz vjezdu
nákladních automobilů
B5
Zákaz vjezdu
autobusů
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
B6
Zákaz vjezdu
traktorů
B7
Zákaz vjezdu
motocyklů
B8
Zákaz vjezdu
jízdních kol
B9
Zákaz vjezdu
potahových vozidel
B10
Zákaz vjezdu
ručních vozíků
B11
Zákaz vjezdu
všech motorových
vozidel
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
B12
Zákaz vjezdu
vyznačených
vozidel
B13
Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez
B14
Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost
připadající na nápravu
přesahuje vyznačenou mez
B15
Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž šířka přesahuje
vyznačenou mez
B16
Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž výška přesahuje
vyznačenou mez
B17
Zákaz vjezdu vozidel,
nebo souprav vozidel
jejichž délka přesahuje
vyznačenou mez
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
B18
Zákaz vjezdu
vozidel přepravujících
nebezpečný náklad
B19
Zákaz vjezdu vozidel,
přepravujících náklad, který může způsobit
znečištění vody
B20a
Nejvyšší
dovolená
rychlost
B20b
Konec nejvyšší
dovolené rychlosti
B21a
Zákaz předjíždění
B21b
Konec zákazu
předjíždění
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
B22a
Zákaz předjíždění
pro nákladní
automobily
B22b
Konec zákazu
předjíždění pro
nákladní automobily
B23a
Zákaz zvukových
výstražných
rychlost
B23b
Konec zákazu
zvukových výstr.
znamení
B24a
Zákaz odbočení
vpravo
B24b
Zákaz odbočení
vlevo
A1A A1B A2A A2B A2B A2B
B25
Zákaz otáčení
B26
Konec všech
zákazů
B27
Povinnost zastavit
vozidlo
B28
Zákaz zastavení
B29
Zákaz stání
B30
Zákaz vstupu
chodců
A1A A1B A2A A2B A2B
B31
Zákaz vjezdu
pro jezdce
na zvířeti
B32
Jiný zákaz
B32
Jiný zákaz
B33
Zákaz vjezdu
motorových vozidel
s přívěsem
B34
Nejmenší vzdálenost
mezi vozidly
         
DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Z2 A2B A2B
Z2
Zábrana pro označení uzávěrky
Z3
Vodící tabule
Z3
Vodící tabule
Z1
Dopravní
kužel
Z5a
Vodící
deska levá
Z5b
Vodící
deska pravá
Z5b
Vodící
deska středová
Z6a
Velká
zvýrazňující deska
Z6a
Malá
zvýrazňující deska
   
 
 
 
Z12
Příčný práh 
 
 
 
Z4a
Směrovací
deska levá
Z4b
Směrovací
deska pravá
Z4c
Směrovací
deska středová
Z5b
Vodící
deska středová
Z6a
Velká
zvýrazňující deska
Z6a
Malá
zvýrazňující deska
Z8a
Zastavovací terč
(pro policisty)
Z8b
Zastavovací terč
(pro jiné osoby)
Z11a
Směrové sloupky
Z11b
Směrové sloupky
Z11c
Směrové sloupky
Z11d
Směrové sloupky
         
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
A1A A1B A2A A2B A3 A4
V1a
Podélná čára
souvislá
V1a
Dvojitá podélná
čára souvislá
V2a
Podélná čára
přerušovaná
V2b
Podélná čára
přerušovaná
V2c
Dvojitá podélná čára
přerušovaná
V3
Podélná čára
souvislá doplněná
čarou přerušovanou
A1A A1B A4 A2A A2B A3
V4
Vodící čára
V5
Příčná čára
souvislá
V6a
Příčná čára
souvislá se symbolem
"Dej přednost v jízdě"
V6b
Příčná čára
souvislá s nápisem
STOP
V7
Přechod
pro chodce
V8
Přejezd
pro cyklisty
A1A A1B A4 A2A A2B A3
V9a
Směrové šipky
V9b
Předběžné
šipky
V9c
Předběžné
šipky
V10a
Stání
podélné
V10b
Stání
kolmé
V10c
Stání
šikmé
A1A A1B A4 A2A A2B A3
V10d
Parkovací pruh
V10e
Vyhrazené
parkoviště
V10f
Vyhrazené parkoviště
pro vozidlo přepravující
osobu těžce postiženou
nebo těžce pohybově
postiženou
V10g
Omezení
stání
V11a
Zastávka
autobusu nebo
trolejbusu
V11b
Zastávka
tramvaje
A1A A1B A4 A2A A2B A3
V12a
Žlutá klikatá
čára
V12b
Žluté zkřížené
čáry
V12c
Zákaz
zastavení
V12d
Zákaz
stání
V12e
Bílá klikatá
čára
V13a
Šikmé
rovnoběžné
čáry
A1A A1B A4 A2A A2B A3
V13b
Křivky
V14
Jízdní pruh
pro cyklisty
V15
Nápis
V16
Bezpečný
odstup
V17
Trojúhelníky
V18
Optická
psychologická
brzda
A1A
V19
Prostor pro
cyklisty
         
PŘÍKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
A1A A1B A2A A2B A3 A4
C1
Kruhový objezd
C2a
Přikázaný směr
jízdy přímo
C2b
Přikázaný směr
jízdy vpravo
C2c
Přikázaný směr
jízdy vlevo
C2d
Přikázaný směr
jízdy přímo
a vpravo
C2e
Přikázaný směr
jízdy přímo
a vlevo
A1A A2A A2B A3 A4 A1B
C2f
Přikázaný směr
jízdy vpravo
a vlevo
C3a
Přikázaný směr
jízdy zde vpravo
C3b
Přikázaný směr
jízdy zde vlevo
C4a
Přikázaný směr
objíždění vpravo
C4b
Přikázaný směr
objíždění vlevo
C4c
Přikázaný směr
objíždění vpravo
a vlevo
A1A A2A A2B A3 A4 A1B
C5a
Sněhové řetězy
C5b
Sněhové řetězy
konec
C6a
Nejnižší dovolená
rychlost
C6b
Konec nejnižší
dovolené rychlosti
C7a
Stezka pro chodce
C7b
Konec stezky
pro chodce
A1A A2A A2B A3 A4 A1B
C8a
Stezka pro
cyklisty
C8b
Konec stezky
pro cyklisty
C9a
Stezka pro
chodce a cyklisty
C9b
Konec stezky
pro chodce a
cyklisty
C10a
Stezka pro
chodce a cyklisty
C10b
Konec stezky
pro chodce a
cyklisty
A1A A2A A2B A3 A4 A1B
C11a
Stezka pro
jezdce na zvířeti
C11b
Konec stezky
pro jezdce na
zvířeti
C12a
Přikázaný jízdní
pruh
C12b
Konec přikázaného
jízdního pruhu
C13a
Rozsviť světla
C13b
Rozsviť světla
konec
A1A A2A
C14a
Jiný příkaz
C14b
Konec jiného
příkazu
         
INFORMATIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY - JINÉ
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IJ1
Policie
IJ2
Nemocnice
IJ3
První pomoc
IJ4a
Zastávka
IJ4b
Zastávka
IJ4c
Zastávka
autobusu
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IJ4d
Zastávka
tramvaje
IJ4e
Zastávka
trolejbusu
IJ5
Informace
IJ6
Telefon
IJ7
Čerpací stanice
IJ4c
Opravna
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IJ9
Stanice technické
kontroly
IJ10
Hotel nebo
motel
IJ11a
Restaurace
IJ11b
Občerstvení
IJ12
WC
IJ13
Místo pro
odpočinek
A4 A1A A1B A2A
IJ14a
Tábořiště pro
stany
IJ14b
Tábořiště pro
obytné přívěsy
IJ14c
Tábořiště pro stany
a pro obytné
přívěsy
IJ15
Dopravní vysílání
         
INFORMATIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY - PROVOZNÍ
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP1a
Okruh
IP1b
Změna směru
okruhu
IP2
Zpomalovací práh
IP3
Podchod nebo
nadchod
IP4a
Jednosměrný
provoz
IP4b
Jednosměrný
provoz
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP5
Doporučená
rychlost
IP6
Přechod
pro chodce
IP7
Přejezd
pro cyklisty
IP8a
Tunel
IP8b
Konec tunelu
IP9
Nouzové stání
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP10a
Slepá pozemní
komunikace
IP10b
Návěst před
slepou pozemní
komunikací
IP11a
Parkoviště
IP11a
Parkoviště
IP11a
Parkoviště
IP11a
Parkoviště
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP11b
Parkoviště
(kolmé nebo
šikmé stání)
IP11c
Parkoviště
(podélné stání)
IP11d
Parkoviště
(stání na chodníku
kolmé nebo šikmé)
IP11e
Parkoviště
(stání na chodníku
podélné)
IP11f
Parkoviště
(částečné stání na
chodníku kolmé
nebo šikmé)
IP11g
Parkoviště
(částečné stání
na chodníku
podélné)
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP12
Vyhrazené parkoviště
IP12
Vyhrazené parkoviště
IP13a
Kryté
parkoviště
IP13b
Parkoviště
s parkovacím
kotoučem
IP13c
Parkoviště
s parkovacím
automatem
IP13d
Parkoviště
P+R
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP14a
Dálnice
IP14b
Konec dálnice
IP14b
Konec dálnice
IP15a
Silnice pro
motorová vozidla
IP15b
Konec silnice
pro motorová
vozidla
IP15b
Konec silnice
pro motorová
vozidla
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP16
Uspořádání
jízdních pruhů
IP16
Uspořádání
jízdních pruhů
IP17
Uspořádání
jízdních pruhů
IP18a
Zvýšení počtu
jízdních pruhů
IP18b
Snížení počtu
jízdních pruhů
IP18c
Jízdní pruh pro
pomalá vozidla
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP19
Řadící pruhy
IP20a
Vyhrazený
jízdní pruh
IP20b
Konec vyhrazeného
jízdního pruhu
IP21
Omezení
v jízdním pruhu
IP22
Změna místní
úpravy
IP23a
Objíždění
tramvaje
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IP23b
Objíždění tramvaje
(jízda podél
tramvaje vlevo)
IP24
Únikový pruh
IP25a
Zóna s dopravním
omezením
IP25b
Konec zóny
s dopravním
omezením
IP26a
Obytná zóna
IP26b
Konec obytné
zóny
A1A A1B A2A A2B A3
IP27a
Pěší zóna
IP27b
Konec pěší
zóny
IP28
Nejvyšší dovolené
rychlosti
IP29
Střídavé řazení
IP30
Státní hranice
         
INFORMATIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY - SMĚROVÉ
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IS1a
Směrová tabule
pro příjezd k dálnici
(s jedním cílem)
IS1b
Směrová tabule
pro příjezd k dálnici
(s dvěma cíli)
IS1c
Směrová tabule
pro příjezd k dálnici
(s jedním cílem)
IS1d
Směrová tabule
pro příjezd k dálnici
(s dvěma cíli)
IS2a
Směrová tabule
pro příjezd k silnici
pro motorová vozidla
(s jedním cílem)
IS2b
Směrová tabule
pro příjezd k silnici
pro motorová vozidla
(s dvěma cíli)
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IS2c
Směrová tabule
pro příjezd k silnici
pro motorová vozidla
(s jedním cílem)
IS2d
Směrová tabule
pro příjezd k silnici
pro motorová vozidla
(s dvěma cíli)
IS3a
Směrová tabule
(s jedním cílem)
IS3b
Směrová tabule
(s dvěma cíli)
IS3c
Směrová tabule
(s jedním cílem)
IS3c
Směrová tabule
(s jedním cílem)
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IS3d
Směrová tabule
(s dvěma cíli)
IS3d
Směrová tabule
(s dvěma cíli)
IS4a
Směrová tabule
k místnímu cíli
IS4b
Směrová tabule
k místním cílům
IS4c
Směrová tabule
k místnímu cíli
IS4c
Směrová tabule
k místnímu cíli
A1A A1B A2A      
IS4d
Směrová tabule
k místním cílům
IS4d
Směrová tabule
k místním cílům
IS5
Směrová tabule
k jinému cíli
     
IS6a
Návěst před
křižovaktou
IS6b
Návěst před
křižovaktou
IS6c
Návěst před křižovaktou
IS6d
Návěst před
křižovaktou
A1A A1B A2A
IS6e
Návěst před křižovaktou
IS6f
Návěst před
křižovaktou
IS6g
Návěst před
křižovaktou
IS7a
Výjezd
IS7a
Výjezd
A1A A1B A2A A3
IS8a
Dálková návěst
IS8b
Dálková návěst
IS9a
Návěst před
křižovatkou
IS9b
Návěst před
křižovatkou
A4 A1A A1B
IS9c
Návěst před
křižovatkou
IS9d
Návěst před
křižovatkou
IS9e
Návěst před
křižovatkou
A2B A3 A4 A4 A1A
IS11b
 
IS11c
 
IS10a
Návěst změny
směru jízdy
IS10b
Návěst změny
směru jízdy
IS10c
Návěst změny
směru jízdy
IS10d
Návěst změny směru jízdy s omezením
IS11a
Návěst před
objížďkou
IS11d
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS12a
Obec
IS12a
Obec
IS12b
Konec obce
IS13
Blízká návěst
IS14
Hranice
územního celku
IS15a
Jiný název
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IS15b
Jiný název
IS16a
Dálnice
IS16b
Silnice I. třídy
IS16c
Silnice I. třídy
IS16d
Silnice II. třídy
IS17
Silnice pro mezinárodní provoz
A1A A1B A2A A2B A3 A4
IS18a
Kilometrovník
IS18b
Kilometrovník
IS19a
Směrová tabule
pro cyklisty
IS19b
Směrová tabule
pro cyklisty
IS19c
Směrová tabule
pro cyklisty
IS19d
Směrová tabule
pro cyklisty
A1A A1B A2A A2A A2B A3
IS20
Návěst před
křižovaktou pro cyklisty
IS21
Směrová tabulka
pro cyklisty
IS22
Označení názvu
ulice
IS23
Kulturní nebo
turistický cíl - návěst
IS24a
Kulturní nebo
turistický cíl
A1A A1A        
IS24b
Kulturní nebo
turistický cíl
IS24c
Komunální cíl
       
         
DODATKOVÉ TABULKY
A1A A1B A2A A2B A3 A4
E1
Počet
E2a
Tvar křižovatky
E2b
Tvar křižovatky
E2c
Tvar křižovatky
E2d
Tvar dvou
křižovatek
E3a
Vzdálenost
A1A A1B A2A A2B A3 A4
E3b
Vzdálenost
E4
Délka úseku
E5
Celková hmotnost
E6
Za mokra
E7a
Směrová šipka
E7b
Směrová šipka
A1A A1B A2A A2B A3 A4
E8a
Začátek úseku
E8b
Průběh úseku
E8c
Konec úseku
E8d
Úsek platnosti
E8e
Úsek platnosti
E9
Druh vozidla
A1A A1B A2B A3  
E10
Tvar křížení pozemní
komunikace silnice
s dráhou
E11
Bez poplatku
E13
Text
E13
Text
 
         
SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL
O 1
Označení vozidla
přepravujícího osobu
těžce postiženou
nebo osobu těžce
pohybově postiženou
O 2
Označení vozidla
řízeného osobou
sluchově postiženou
O 3
Označení vozidla
řízeného řidičem
začátečníkem
O 4
Označení autobusu
přepravujícího děti
CLONY PROTI OSLNĚNÍ
POZOR! NOVÁ ADRESA PROVOZOVNY:
RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO.