naše ČINNOST

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

S námi nezabloudíte!

tabulka
ZNAČEK
 
email:
ZNAKOM@ZNAKOM.CZ

tel.: 548 226 375
tel.: 602 332 710

HAVÁRIE NONSTOP

tel.: +420  602 718 310

KONTAKTY

ZNAKOM s.r.o.

Rybníček 12

602 00 Brno

e-mail:  znakom@znakom.cz

tel.: +420  548 226 375

fax: +420  548 226 375

MAPA

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 4, 615 00 BRNO
Brno, Česká republika

IČ: 262 64 641
DIČ: CZ 262 64 641

Tel.+fax: 548 226 375
e-mail: znakom@znakom.cz

 


Nová adresa:
Rybníček 12, 602 00 Brno.

Cestu k nám najdete zde:
NOVÁ MAPA

Provizorní dopravní značení

Provizorní dopravní značeníNa základě vyřízené projektové dokumentace zajistíme pronájem dopravního značení dle odsouhlaseného výkresu dopravního značení, u dlouhodobých akcí zajistíme kontrolu značení, výměnu baterií ve světelné signalizaci, doplnění chybějícího značení, operativně změny ve výkresech nebo prodloužení uzavírky či záboru dle požadavků stavby.
Použijte tabulku značek k přesnému označení požadavku ve Vaší objednávce. V objednávce zdůrazněte, že objednáváte provizorní dopravní značení.

Tabulka značek

 

 

Provizorní dopravní značení


 

POZOR! NOVÁ ADRESA PROVOZOVNY:
RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO.